Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025

Voorrang broer/zus of ouder die op de school werkt

Kinderen met een broer/zus in de school voor buitengewoon onderwijs, kan je inschrijven in de voorrangsperiode.
Ook als 1 of beide ouders werkt op de school, kan je je kind met voorrang inschrijven op school.
Wanneer? maart 2024
Hoe? Contacteer de school om een afspraak te maken en in te schrijven.

Online aanmelden voor je voorkeurschool

Wanneer? De aanmeldperiode start op 17 april 2024 om 9 uur en eindigt op 7 mei om 11 uur.
Hoe? Klik hier om aan te melden.

Meld hier je kind aan

Tip!
Hier kan je het overzicht vinden van de scholen die mee aanmelden.
Je kan er ook de contactgegevens vinden.
Hier vind je meer info over de aanmeldprocedure.
Voorwaarde inschrijving in het buitengewoon basisonderwijs
Er is voor het kind een verslag Individueel Aangepast Curriculum nodig dat het CLB opmaakt

Heb je je kindje tijdig aangemeld?
Op 16 mei in de namiddag, krijg je het resultaat van je aanmelding.

Kreeg je een school toegewezen?
Tussen 22 mei en 11 juni 2024 kan je je kind op school inschrijven.

Zoek je nog een plaatsje in een school tijdens het huidige schooljaar 2023-2024?

Ga naar je voorkeurschool tijdens de openingsuren om je kind in te schrijven.
In welke scholen zijn er nog vrije plaatsen? 
Check hier de vrije plaatsen per school en per type.

Heeft de school geen vrije plaatsen meer?

De school geeft je een document van weigering waarop je de plaats op de wachtlijst kan vinden.
De school zal je contacteren wanneer er een plaats vrijkomt en je kind bovenaan staat.

Hoe inschrijven? 
Na de aanmeldperiode wordt niet gewerkt met afspraken. Je gaat (fysiek) naar de school om in te schrijven.
Wie eerst komt, wordt eerst ingeschreven of staat als eerste op de wachtlijst.

De school contacteert je als er een plaats vrijkomt.
De school respecteert de volgorde van de geweigerde leerlingen tot en met 30 juni 2024 (buitengewoon kleuteronderwijs) en 6 oktober 2023 (buitengewoon lager onderwijs).

Flyer

De flyer met info over inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025 kan je binnenkort hier downloaden.

Filmpje aanmeldformulier

Let op ! Dit filmpje is niet up to date, maar geeft je relevante info over de manier van aanmelden. Binnenkort kan je het nieuwe filmpje hier downloaden.