Scholen

Aanbod types buitengewoon basisonderwijs Beveren, Gent, Lokeren, Sint-Niklaas en Zele

  • type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gewoon onderwijs niet haalbaar is
  • type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
  • type 3: voor normaal begaafde kinderen met een emotionele of gedragsstoornis
  • type 4: voor kinderen met een motorische beperking
  • type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
  • type 9: voor normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis